Sản phẩm trên 1 trang:

CISCO3925-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 140.732.316 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 156.904.356 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925E/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E router w/SPE200,4GE,3EHWIC,3DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 187.027.944 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925E-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 201.049.944 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 3925 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 181.442.856 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Router w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 126.990.756 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3945/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945 Router w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 175.300.764 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 141.947.556 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3945-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 190.257.564 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3925 Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 130.449.516 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-VSEC-SRE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 SRE Bundle, SRE 700, PVDM3-64, UC, SEC Lic. PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

C3945-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3945 Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 173.898.564 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-VSEC-SRE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E SRE Bundle, SRE 900, PVDM3-64, UC, SEC Lic. PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

C3945E-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945E Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 294.334.320 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 258.960.804 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3945E-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3945E Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PA

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 225.159.120 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3925E Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PA

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 189.785.604 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3945E-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945E Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 275.638.320 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3925 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 139.797.516 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-VSEC-CUBEK9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3925E VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 191.211.516 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3945-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3945 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 183.246.564 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3945E-VSEC-CUBEK9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3945E VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 229.986.450 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3900-SPE200/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Services Performance Engine 200 for Cisco 3925E

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 107.502.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3900-SPE100/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Services Performance Engine 100 for Cisco 3925 ISR

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 56.088.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-3900-DC/2=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: PWR-3900-DC/2 Cisco 3905 Series Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ