Sản phẩm trên 1 trang:

CISCO2921/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2921 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 52.125.132 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 28.344.504 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 38.873.316 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 102.330.276 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 37.972.944 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 48.501.756 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2921-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 61.753.572 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 111.865.236 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 37.972.944 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 46.351.716 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 111.865.236 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2911-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 52.625.136 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2951-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 122.615.436 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2911-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2911 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 48.221.316 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2911 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 81.406.716 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2921-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2921 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 138.086.376 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2911-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C2911 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-16, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 60.373.716 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2951-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C2951 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-32, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 118.876.236 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-DC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB, DC-power supply

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 40.275.516 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2921-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 60.585.072 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2901-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 46.573.104 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2951-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2951 Voice Bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 106.723.836 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2901 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 71.812.704 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2901-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C2901 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-16, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 50.779.704 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2951 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 138.086.376 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng