Sản phẩm trên 1 trang:

PWR-C2-640WAC=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 640W AC Config 2 Power Supply Spare

Xem chi tiết >>

Giá List: 27.600.000 VNĐ

Giá bán: 8.418.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C2-1025WAC=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1025W AC Config 2 Power Supply Spare

Xem chi tiết >>

Giá List: 33.350.000 VNĐ

Giá bán: 12.673.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C2-250WAC=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 250W AC Config 2 Power Supply Spare

Xem chi tiết >>

Giá List: 12.650.000 VNĐ

Giá bán: 5.957.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C2-640WDC=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 640W DC Config 2 Power Supply Spare

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.350.000 VNĐ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

PWR-ADAPT

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả:

Power Adapter for the 3560-C and 2960-C compact switches

Xem chi tiết >>

Giá List: 6.900.000 VNĐ

Giá bán: 3.450.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3KX-PWR-350WAC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series Spare Power Supply C3KX-PWR-350WAC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.225.000 VNĐ

Giá bán: 5.152.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3KX-PWR-715WAC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series Spare Power Supply C3KX-PWR-715WAC Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 23.000.000 VNĐ

Giá bán: 9.177.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3KX-PWR-1100WAC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series Spare Power Supply C3KX-PWR-1100WAC Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.500.000 VNĐ

Giá bán: 14.490.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3KX-PWR-350WAC/2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series Spare Power Supply C3KX-PWR-350WAC/2 Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.500.000 VNĐ

Giá bán: 5.152.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3KX-PWR-715WAC/2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series Spare Power Supply C3KX-PWR-715WAC/2 Catalyst 3K-X 715W AC Secondary Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 23.000.000 VNĐ

Giá bán: 10.810.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3KX-PWR-1100WAC/2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series Spare Power Supply C3KX-PWR-1100WAC/2 Catalyst 3K-X 1100W AC Secondary Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.500.000 VNĐ

Giá bán: 16.215.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3KX-PS-BLANK

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series Spare Power Supply C3KX-PS-BLANK Catalyst 3K-X Power Supply Blank Spare

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.035.000 VNĐ

Giá bán: 483.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3K-PWR-750WAC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 750WAC power supply spare

Xem chi tiết >>

Giá List: 22.885.000 VNĐ

Giá bán: 10.304.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

XPS-2200

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series eXpandable Power System (XPS) XPS-2200 eXpandable Power System 2200

Xem chi tiết >>

Giá List: 57.500.000 VNĐ

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

XPS-2200-FAN

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Catalyst 3560-X Series eXpandable Power System (XPS) XPS-2200-FAN XPS 2200 FAN Module Spare

Xem chi tiết >>

Giá List: 4.485.000 VNĐ

Giá bán: 2.323.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C1-350WAC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3850 Series Power Supply PWR-C1-350WAC 350W AC Config 1 Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.500.000 VNĐ

Giá bán: 4.255.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C1-350WAC/2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3850 Series Secondary Power Supply PWR-C1-350WAC/2 350W AC Config 1 Secondary Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 11.500.000 VNĐ

Giá bán: 5.957.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C1-715WAC=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3850 Series Power Supply PWR-C1-715WAC 715W AC Config 1 Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 23.000.000 VNĐ

Giá bán: 11.960.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C1-715WAC/2

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3850 Series Secondary Power Supply PWR-C1-715WAC/2 715W AC Config 1 Secondary Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 23.000.000 VNĐ

Giá bán: 11.960.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-C1-1100WAC

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3850 Series Power Supply PWR-C1-1100WAC 1100W AC Config 1 Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: 34.500.000 VNĐ

Giá bán: 12.765.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng