Sản phẩm trên 1 trang:

EHWIC-4ESG

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Four port 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet switch interface card  for Cisco 1900 2900 3900 Routers

Xem chi tiết >>

Giá List: 10.830.000 VNĐ

Giá bán: 3.876.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-4ESG-P

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-4ESG-P

Xem chi tiết >>

Giá List: 14.250.000 VNĐ

Giá bán: 5.289.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-1GE-SFP-CU

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900 2900 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-1GE-SFP-CU

Xem chi tiết >>

Giá List: 20.976.000 VNĐ

Giá bán: 7.273.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

HWIC-1T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card

Xem chi tiết >>

Giá List: 9.120.000 VNĐ

Giá bán: 3.921.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

HWIC-2T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.960.000 VNĐ

Giá bán: 6.384.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

HWIC-4T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 4-Port Serial HWIC Cisco Router High-Speed WAN Interface card, 8 Mbps per port

Xem chi tiết >>

Giá List: 63.840.000 VNĐ

Giá bán: 24.259.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

HWIC-4T1/E1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 4 port clear channel T1/E1 HWIC Cisco Router High-Speed WAN Interface card

Xem chi tiết >>

Giá List: 79.800.000 VNĐ

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

HWIC-1CE1T1-PRI

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1 port channelized T1/E1 and PRI HWIC (data only) Cisco Router High-Speed WAN Interface card

Xem chi tiết >>

Giá List: 59.280.000 VNĐ

Giá bán: 20.748.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

HWIC-2CE1T1-PRI

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2 port channelized T1/E1, and PRI HWIC (data only) Cisco Router High-Speed WAN Interface card

Xem chi tiết >>

Giá List: 95.760.000 VNĐ

Giá bán: 33.516.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-VA-DSL-A

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900/2900/3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-VA-DSL-A

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.240.000 VNĐ

Giá bán: 8.208.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

HWIC-2FE

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: HWIC two routed port Cisco Router High-Speed WAN Interface card

Xem chi tiết >>

Giá List: 33.060.000 VNĐ

Giá bán: 15.276.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-D-8ESG

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900 2900 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-D-8ESG - Ethernet Switch Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 16.986.000 VNĐ

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-D-8ESG-P

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900 2900 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-D-8ESG-P - Ethernet Switch Card

Xem chi tiết >>

Giá List: 26.106.000 VNĐ

Giá bán: 12.015.600 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-VA-DSL-B

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-VA-DSL-B

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.240.000 VNĐ

Giá bán: 9.667.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-VA-DSL-M

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-VA-DSL-M

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.240.000 VNĐ

Giá bán: 9.667.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-3G-HSPA-U

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-HSPA-U

Xem chi tiết >>

Giá List: 21.660.000 VNĐ

Giá bán: 11.491.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-3G-EVDO-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-EVDO-S

Xem chi tiết >>

Giá List: 19.380.000 VNĐ

Giá bán: 10.282.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-3G-EVDO-V

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-EVDO-V

Xem chi tiết >>

Giá List: 19.380.000 VNĐ

Giá bán: 10.282.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-3G-EVDO-B

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-EVDO-B

Xem chi tiết >>

Giá List: 15.960.000 VNĐ

Giá bán: 10.282.800 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

EHWIC-3G-HSPA+7-A

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco EHWIC-3G-HSPA+7-A 3G network wireless module, GSM, 850, 900, 1900, and 2100 MHz

Xem chi tiết >>

Giá List: 23.940.000 VNĐ

Giá bán: 23.940.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng