Sản phẩm trên 1 trang:

CISCO1921/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 12.464.390 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1941/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1941 Router w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 16.657.060 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1941-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 26.029.560 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1921-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1921 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 17.688.610 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1941W-A/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1941 Router w/ 802.11 a/b/g/n FCC Compliant WLAN ISM

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 22.257.560 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1941W-P/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1941 Router w/ 802.11 a/b/g/n Japan Compliant WLAN ISM

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 22.257.560 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1941W-N/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1941 Router w/802.11 a/b/g/n Aus,NZ Compliant WLAN ISM

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 22.257.560 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1921-T1SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1921 T1 Bundle incl. HWIC-1DSU-T1,256F/512D, SEC Lic

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 22.527.350 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-1941-POE

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1941 AC Power Supply PWR-1941-POE

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 1.886.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-1900-POE

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco1921, 1905, 1906c POE Power Adapter PWR-1900-POE

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 1.886.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO1941-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: CISCO1941-HSEC+/K9 VPN ISM module HSEC bundles for 1941 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 52.218.740 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng